Skip to main content

Reiki III

  Reiki III – Masterschap

Opleiding tot traditioneel Reiki Master

Reiki Master zijn is niet zomaar een nieuwe baan. Deze verplichting tot dienstbaarheid en heling, dienstbaarheid aan jezelf, heling voor jezelf, is een full time baan. Dit is een uitspraak van Phyllis Lei Furumoto, Grandmaster Usui Systeem van Natuurlijk Genezen. Als je Reiki Master bent, zal er een beroep op je worden gedaan om jezelf te helen. Helen is het proces waarin je je ziel vindt, de schoonheid van je ziel blootlegt en manieren vindt om haar uit te drukken.”

De Masteropleiding: een weg naar jezelf

Reiki is een spiritueel pad. Door de dagelijkse beoefening van Reiki komen we steeds meer thuis bij ons zelf, bij wie wij werkelijk zijn.
In de woorden van Phyllis: je vind je ziel. Iedere behandeling nodigt ons uit om thuis te komen bij onszelf en de helderheid en liefde te ervaren die wij in wezen zíjn. Deze visie op Reiki is de basis van de opleiding tot traditioneel Reiki Master. Dit is de focus op ons eigen pad met Reiki maar ook bij de opleiding en begeleiding van onze cliënten en cursisten.

Traditioneel Usui Systeem

Traditioneel wil zeggen: in de traditie van Reiki grondlegger Dr. Mikao Usui en de grootmeesters Dr. Chujiro Hayashi, Hawayo Takata en Phyllis Lei Furumoto. De opleiding duurt 1 jaar. De Masterinwijding vindt plaats wanneer zowel Master als Kandidaat-Master voelen dat de tijd voor de inwijding gekomen is. De levensenergie laat zien en voelen wanneer het zo ver is. Na de inwijding ontvangt de nieuwe Master het Mastercertificaat van de Reiki Alliance, het wereldverband van traditioneel werkende Reiki Masters, en kan hij als hij dat wenst, lid worden van de Reiki Alliance. De Master-in-opleiding is in de gelegenheid veel praktische ervaring op te doen door bij de cursussen te assisteren.

Toelatingseisen voor de Masteropleiding

Traditioneel Reiki I en Reiki II. Je bent geestelijk voldoende stabiel en bereid na je inwijding te gaan werken als Reiki Master. Reiki Master worden is het aangaan van een diepere verbinding met Reiki voor het leven. Reiki Master ben je niet op weekdagen van negen tot vijf uur maar vierentwintig uur per etmaal, iedere dag: voor jezelf, in je relatie, in je gezin, op je werk en natuurlijk in je Reikibehandelingen en -cursussen. Het is roeping én beroep. Zo’n keuze vraagt om een grote motivatie en toewijding. Het traditionele Reiki Masterschap doe je er niet bij, het is de liefdevolle, warme basis van ieder moment van je leven. Het is een commitment om je dagelijkse leven te leven vanuit liefde en openheid.

De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

Thuis met Reiki bezig zijn voor jezelf en anderen    
Masteropleidingsdagen bijwonen (10-12 dagen)
De studie-opdrachten van de opleiding thuis doen
Regelmatig stage lopen op Reikicursussen
Regelmatig een persoonlijke sessie

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding:

De geschiedenis van Reiki:
Het ontstaan van Reiki
Het Usui Systeem: Vier Aspecten en Negen Elementen
Het Usui Systeem in de laatste 20 jaar

Ervaring en kennis:

Intensief behandelen van cliënten
Inzicht en begrip van de werking van Reiki, fysiek, emotioneel en spiritueel
De spirituele en emotionele gevolgen van het oplossen van emotionele blokkades

Lesgeven:

Traditionele structuur van de Reiki I en II cursus
Een lezing/interview geven over Reiki
Cursussen Reiki I en II geven

Begeleiding:

Het liefdevol en deskundig (blijven) begeleiden van cursisten
Inzicht in de dynamiek van het groepsproces tijdens je cursussen

Jezelf neerzetten als Reiki Master:

Eigen folder schrijven en opstellen
Sociale Media via Internet – Website opzetten
Adverteren via Adwords

Na de Masterinwijding:

Leren inwijden/afstemmen
Alle kennis rond inwijden/afstemmen

onze collega Jilkiden Reiki Master in Japan

Masterbijdrage:

Reeds vanaf de tijd van Dr. Mikao Usui geeft de leerling altijd een grote energie-uitwisseling voor zijn intensieve opleiding en inwijding tot Reiki Master in het Usui Systeem: € 10.000,- Dit bedrag is in de gehele wereld gelijk in traditioneel Reiki. Tijdens het opleidingsjaar betaal je er al een deel van, wat je dan aan het einde als aftrekpost van de Masterbijdrage hebt opgebouwd.

Reiki – een mondelinge traditie

Reiki is een mondelinge traditie. Dat houdt in dat we geloven in het belang van lijfelijke en energetische aanwezigheid voor kennisoverdracht. Het is onmogelijk de essentie van dit Master-pad op papier/de site neer te zetten, net zo min als het mogelijk is de essentie van Reikicursussen in een boek te vangen. Voel je vrij om een afspraak te maken voor een vrijblijvend verkennend gesprek.
Een liefdevolle Reiki groet van mij, Jeannette

Lid van: www.reikialliance.com.